CFIS - nebankovní zápůjčky a oddlužování nemovitostí

Klientům společnosti CFI servis s.r.o. oznamuji, že BANKOVNÍ SPOJENÍ SPOLEČNOSTI SE NEMĚNÍ! Veškeré splátky ze smluv sjednaných s dlužníkem je nutno i nadále poukazovat na bankovní účet č. 228761180/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. pod přiděleným var. symbolem.

Informace o průběhu insolvenčního řízení dlužníka CFI servis s.r.o. jsou veřejně dostupné v Insolvenčním rejstříku na webových stránkách www.justice.cz.

Mgr. Radan Vencl
insolvenční správce
společnosti CFI servis s.r.o.

Společnost v současné době zápůjčky ani jiné úvěrové smlouvy nenabízí.